Webbinarier och workshops

Aktuella webbinarier och workshops presenteras här.

Välkommen till temainriktade webbinarier hösten 2021

Norra sjukvårdsregionförbundets struktur för kunskapsstyrning kommer under hösten att anordna en serie webbinarium som hålls av de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna RSG Stöd för utveckling och RSG Uppföljning och analys, där ledamöter från de fyra norra regionerna ingår.
Var befinner ni er i ert arbete? Är ni i det läget att ni formerar er som grupp? Försöker ni som bäst att få en bild av uppdraget? Söker ni efter brister och förbättringsmöjligheter? Vet ni vad som behöver göras och är i färd med att planera hur de ska gå till? Arbetas det med förändringar och ni söker stöd för uppföljning?
Höstens webbinarium vänder sig brett till alla med en roll inom kunskapsstyrningsarbetet; ordförande och ledamot i RPO, representant i LPO, ansvarig i LAG, deltagare i NPO eller NAG, osv. Till mötet bjuds också linjechefer och andra involverade på olika nivåer i respektive region.
Ambitionen är att hålla dessa webbinarium korta och intensiva för att möjliggöra deltagande från så många som möjligt. Syftet är att ge fördjupade insikter i kunskapsstyrningsarbetet, goda exempel, stöd för den egna planeringen och inte minst en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har motsvarande roller.

Datum för kommande webbinarier
Måndag 15 november 14.00-16.30
Kunskapsstyrningssystemet och planeringen när förändringen är utmanande (förutsättningar och metoder för systematisk utveckling när och där det behövs)
Måndag den 29 november 14.00-16.30
Uppföljning och analys, del 1 (förutsättningar för uppföljning och analys i relation till kunskapsstyrning)
Måndag den 13 december 14.00-16.30
Uppföljning och analys, del 2 (erfarenheter och behov i relation till kunskapsstyrning)

Genomförda webbinarier

Måndag 18 oktober 14.00-16.30 (föreläsningsmaterialet finns tillgängligt)
Kunskapsstyrningssystemet och gapanalyser och genomförandeplaner (stöd och hjälpmedel för analys och presentation av det som behöver göras)

Måndag 20 september 14.00-16.30 (föreläsningsmaterialet finns tillgängligt) 
Kunskapsstyrningssystemet och förväntningar på utveckling (kunskapsstöd, strukturer och arbetsprocesser för att göra skillnad, nuläge nationellt och lokalt)

 

Klicka här för att ansluta till Teams-mötet 

Samma länk används under hela seminarieserien

Välkommen!

RSG Stöd för utveckling och RSG Uppföljning och analys
Norra sjukvårdsregionförbundet

Har du frågor går det bra att kontakta;helen.abrahamsson@norrarf.se
Ps. Sprid gärna detta till andra i din region som du tror är intresserad av att delta.