Sjukvårdsregionala programområden RPO

Sjukvårdsregionala programområden (RPO) har bildats efter beslut i förbundsdirektionen. Följande villkor gäller alltid för dessa (NRF 136/19):

  • Den organisation vi inrättar för RPO ska bedömas som värdeskapande för sjukvårdsregionen
  • Specifika norrländska förutsättningar bedöms och beaktas i uppdragen för RPO
  • En jämlik/jämställd vård i sjukvårdsregionen med säkra och effektiva vårdprocesser ska främjas

Samtliga RPO har följande uppdrag

Programområden

Sidan senast uppdaterad: 27 september 2023

Skriv ut sida