Sjukvårdsregionala stödresurser

Registercentrumsorganisation Norr (RCO) och Registercentrum Norr (RCN)

Registercentrumsorganisation Norr (RCO Norr) består av Registercentrum Norr och de kvalitetsregister som hanteras inom Regionalt Cancercentrum Norr.

RCO:s primära uppgift är att ge kompetensmässigt stöd till anslutna nationella kvalitetsregister i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. Det ses som en del av det nationella uppdraget att RCO ska kunna bidra med sin kompetens i den lokala/regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning (nationellt/regionalt/lokalt). För arbete/tjänster kopplat till detta ansvarar respektive huvudman.

RCO Norr ingår i den sjukvårdsregionala samverkan kring strukturerad uppföljning och analys i norra sjukvårdsregionen. Förutom med kompetens inom nationella kvalitetsregister bidrar RCO Norr med analytiskt stöd till de nationella programområden som NRF har värdskap för. Länk till RCO Norr

HTA Norr

En sjukvårdsregional HTA-funktion för utvärdering av medicinska metoder har bildats. Den stödjer som en del i sitt uppdrag även de nationella programområden som norra sjukvårdsregionen har värdskap för och om utrymme finns stödjer HTA Norr även den sjukvårdsregionala organisationen för kunskapsstyrning.

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2023

Skriv ut sida