Tillgänglighetsredogörelse

Norra sjukvårdsregionförbundet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet”. Arbete pågår för att tillgänglighetsanpassa samtligt  innehåll och målet är allt innehåll  ska vara tillgänglighetsanpassade och att vi ska åtgärda alla kända problem med PDF-filer löpande.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du meddela oss.
Du kontaktar oss genom att skicka epost till nrf@norrarf.se


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.
 Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

  • Många dokument är inte tillgängliga.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
och därmed inte fungerar  bra med uppläsande hjälpmedel.
  • Det kan finnas filmer på webbplatsen som inte är syntolkade. Vår ambition är att erbjuda samma information i text i anslutning till filmen.
  • Det kan finnas bilder utan korrekt uppmärkt alt-text.
  • Problem vid användning utan hörsel.
  • Det kan finns filmer på webbplatsen som inte är textade. Vår ambition är att erbjuda svensk textning på samtliga filmer.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Oskäligt betungande anpassning

Norra sjukvårdsregionförbundet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

• Äldre filmer
• Livevideo

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av norrasjukvardsregionforbundet.se. Vi har gjort manuell kontroll samt kontroll med tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 16 augusti 2022

Webbplatsen publicerades den 17 augusti 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2022.

Sidan senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Skriv ut sida