Avtal och priser

Här sammanfattas förhållandet mellan olika avtalsformer som ger ramarna för de årliga/fleråriga avtalen om utveckling, beställning och ersättning av region- och rikssjukvård samt övrig utomlänsvård utanför regionen, utbildning, forskning mm.

Sidan senast uppdaterad: 6 september 2022

Skriv ut sida