Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Vården koncentreras till få enheter för att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens samt ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården.

Den tidigare rikssjukvården med maximalt två nationella tillstånd ersattes med nationell högspecialiserad vård den 1 juli 2018. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för det nya NHV-systemet

Den nationella koncentrationen av cancervården inkluderas i nationell högspecialiserad vård.

Koncentration av den högspecialiserade vården och fördelningen av tillstånd på nationell nivå är en viktig strategisk fråga för Norrlands universitetssjukhus (NUS), och hela norra sjukvårdsregionen, inte minst för kompetensförsörjningen.

  • Sjukvårdsregionala programområden (RPO) ansvarar för remissvar och tillsättande av ledamöter i nationella sakkunniggrupper där Socialstyrelsen är fastställare.
  • Information om ansökningar från Norra sjukvårdsregionen om tillstånd för NHV kommuniceras via Sjukvårsregionala programområden.

Nationell arbetsprocess

Den nationella arbetsprocessen startar när de nationella programområdena tar fram förslag på vårdområden som bör genomlysas för en eventuell koncentration på nationell nivå. Socialstyrelsen fastställer sakkunniggrupp som representerar sina samverkansregioner. Arbetet fortsätter enligt processen nedan.

Nämnden för högspecialiserad vård Nämnden för nationell högspecialiserad vård – Socialstyrelsen beslutar om vem eller vilka som beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård samt beslutar om de särskilda villkoren för tillståndet.

Information om nationell högspecialiserad vård, arbetsprocess och vad som är aktuellt i arbetet just nu hittar du hos Socialstyrelsen. Länk till Socialstyrelsen

Kontaktperson för norra sjukvårdsregionen: nina.fallback.svensson@norrarf.se

Sidan senast uppdaterad: 3 maj 2023

Skriv ut sida