Sjukvårdsregional samverkansgrupp för kunskapsstyrning (RSK)

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för kunskapsstyrning (RSK) är ett särskilt beredningsorgan i kunskapsstyrningsfrågor (NRF Dnr 172/19).

RSK bidrar till systemutveckling och likartade arbetssätt samt metoder ifråga om kunskapsstyrning i Norra sjukvårdsregionen. Gruppen är också ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring organisatorisk utveckling för kunskapsstyrning.

RSK arbetar på uppdrag av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet och i samverkan med dess beredningsgrupp. Ledamöterna i gruppen kan själva initiera uppdrag eller områden för samverkan/beredning, som då förankras hos förbundsdirektören och/eller i beredningsgruppen.

RSK fungerar även som sjukvårdsregional samverkansgrupp för metoder för kunskapsstöd. Det innebär att ledamöterna tillsammans och var för sig har uppdraget att verka för och efterfråga att arbetet inom den nationella, sjukvårdsregionala och regionala/lokala kunskapsstyrningsorganisationen bedrivs i enlighet med de gemensamma riktlinjer, rutiner och mallar som gäller inom nationell kunskapsstyrning.

RSK samordnar och kvalitetssäkrar beredning av kunskapsstöd inför ett införande, exempelvis remisser.

Ledamöter

Marit Nääs, Jämtland-Härjedalen

Jessica Segerlund, Norrbotten

Therese Nystad, Norrbotten

Kristin Ahlm, Västerbotten

Terese Nyberg, Västernorrland

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, sammankallande

Regionernas kunskapsstyrning

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2024

Skriv ut sida