Politik

Förbundsdirektionen är Norra sjukvårdsregionförbundets högsta beslutande organ. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare, tre vardera från respektive region.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter, en från varje region samt oppositionsrådet från en region.

Förbundsdirektionen har inom sig utsett referensgrupp för folkhälsa.

Ledamöter och ersättare i Förbundsdirektionen 2019-2022 (rev 2020-10-07)