Politik

Förbundsdirektionen är Norra sjukvårdsregionförbundets högsta beslutande organ. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare, tre vardera från respektive medlem.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och utses av förbundsdirektionen.