FOU

Kompetensförsörjning och utveckling av forskningsverksamhet i sjukvårdsregionen är prioriterade områden i NRF:s verksamhet.

NRF medverkar till övergripande sjukvårdsregional planering för verksamhetsförlagd utbildning och handledning samt det sjukvårdsregionala behovet av utbildningsplatser.

NRF medverkar i samverkan med berörda aktörer kring klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen.

Norra sjukvårdsregionen finansierar gemensamt forskningsanslaget Visare Norr. FUI-rådet beslutar om tilldelning.