Anslagstavla

Här kan du läsa anslag för förbundsdirektionen, arbetsutskottet och förbundsrevisionernas sammanträden.

På anslagstavlan kan du också ta del av justerade protokoll från förbundsdirektionen, arbetsutskottet och förbundsrevisionerna. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande och därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Läs mer om hur du överklagar

Aktuella anslag och kungörelser

Inga poster just nu.

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Skriv ut sida