Referensgrupper och nationella grupperingar

Förbundsdirektionen utser/nominerar ledamöter som representanter sjukvårdsregionen i vissa nationella organ. För den löpande uppsikten över de uppdrag som härigenom utförs för sjukvårdsregionen, gäller nedanstående rutiner för återrapportering till förbundsdirektionen.

Rutin för förbundsdirektionens återrapportering

Folkhälsa

Referensgrupp för folkhälsa

Förbundsdirektionen har angett folkhälsa som ett särskilt utvalt område för förbundets arbete. Till stöd för arbetet har en politisk referensgrupp tillsatts. Referensgruppen utvecklar regionens folkhälsopolitiska program inför beslut i förbundsdirektionen. Gruppen består av en företrädare från respektive region. Regionernas tjänstemän i folkhälsosamrådet utarbetar underlag till referensgruppen.

I referensgruppen ingår:

 • Linda Frohm (M), Region Norrbotten
 • Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten, sammankallande
 • Ingeborg Wiksten (L), Region Västernorrland
 • Anton Nordqvist (MP), Region Jämtland Härjedalen

Representanter i nationella organ - Förtroendevalda

Svenskt ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund  som ägs och finansieras av samtliga 21 regioner. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Medlemmarnas ledamöter i förbundsstyrelsen:

 • Vice ordförande: Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
 • Ledamot: Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland
 • Ledamot: Kenneth Backgård (SJVP), Region Norrbotten
 • Ersättare: Malin Bergman (C), Region Jämtland Härjedalen
 • Ersättare: Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Läs mer om Svenskt ambulansflyg

Nationella screeningrådet

I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns ett nationellt screeningråd. Det nationella screeningrådet har en rådgivande och en central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram. De 10 ledamöterna samt ordföranden utses av Socialstyrelsen. Sjukvårdsregionerna nominerar representanter inför varje mandatperiod.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Elina Backlund Arab (S), Region Västernorrland

Läs mer om Nationella screeningrådet

Nationella huvudmannagruppen

Sedan juni 2015 finns det två grupper som ska verka för att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning:

 • rådet för styrning med kunskap
 • huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Arbetet som ska pågå under fyra år leds av rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp rådgör sen med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och regioner

Huvudmannagruppen har en viktig roll att fylla, framförallt för att lyfta behov och beskriva behov av och former för statlig kunskapsstyrning i kommuner och regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Huvudmannagruppens underlag för dialog bereds av SKR i befintliga strukturer och fora för kunskapsstyrning.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Ordinarie: Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten

Läs mer om huvudmannagruppen på SKR:s hemsida

Nämnden för högspecialiserad vård

Regeringen har beslutat om en ny beslutsprocess avseende den högspecialiserade vården (2017/18:40.) Enligt det beslutet har en ny nämnd, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, tillsatts som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nya nämnden ersätter tidigare Rikssjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att efter ansökningar från regionerna besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nämnden beslutar även om återkallelse av sådana tillstånd.

I nämnden för högspecialiserad vård ingår en representant och ersättare för varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Norra sjukvårdsregionens representant:

 • Ledamot: Harriet Hedlund (S), Region Västerbotten
 • Ersättare: Niklas Sandström (M), Region Västerbotten

Läs mer om Nämnden för högspecialiserad vård

Skandionkliniken

Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.2006 bildade sju regioner Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som har två uppdrag:

 • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten
 • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Region Västerbotten är medlem i förbundet och Peter Olofsson (S) är ledamot och Nicklas Sandström (M) är ersättare i förbundsdirektionen.

Läs mer om Skandionkliniken

Representanter i nationella organ - Tjänstepersoner

Beredningsgrupp 2 NHV

Socialstyrelsens utlyser tillstånd för ansökan om att få bedriva NHV. Utlysningarna bygger på GD:s beslut om antal enheter samt allmänna och särskilda villkor för verksamheten. Beredningsgrupp 2 bereder regionernas ansökningar om att få bedriva nationell högspecialiserad vård NHV. Gruppen lämnar förslag till nämnden för högspecialiserad vård för beslut.

Norra sjukvårdsregionens representant i beredningsgruppen

 • Nina Fållbäck Svensson, Norra sjukvårdsregionförbundet
 • Marie Bixo, Umeå Universitet

Läs mer om högspecialiserad vård

Inera beredningsgrupp

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.Inera leds av en politisk styrelse med regionråd. Beredningsgruppen består av regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. VD ansvarar för verksamheten och har till sitt stöd en ledningsgrupp. Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och  samverkan med landstingen/regionerna och kommunerna.

Norra sjukvårdsregionens representant i beredningsgruppen

 • Åsa Bellaner Region Västernorrland

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Läs mer om Inera

Tillgänglighetsdelegationen

För att korta väntetider i vården har regeringen utsett en utredare och en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen är att korta väntetiderna.

Norra sjukvårdsregionens representant i tillgänglighetsdelegationen

 • Nina Fållbäck Svensson, Norra sjukvårdsregionförbundet

Läs mer om tillgänglighetsdelegationen.

Sidan senast uppdaterad: 9 september 2022

Skriv ut sida

Vi använder cookies

På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: www.norrasjukvardsregionforbundet.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-08-24

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

På webbplatsen norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies norrasjukvardsregionforbundet.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På norrasjukvardsregionforbundet.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Norra sjukvårdsregionförbundet kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Norra sjukvårdsregionförbundet använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på norrasjukvardsregionforbundet.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Behandling av personuppgifter hos Norra Sjukvårdsregionförbundet.

När du skickar e-post till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Norra sjukvårdsregionförbundet (org nr 222000-1651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer om du har uppgivit det. Vi kommer aldrig att hantera ditt personnummer förutsatt att inte du eller någon annan försett oss med det. Vi minimerar alltid användandet av personnummer och undanber oss att du förser oss med det.

NRFs webbplats använder Permanent Cookie och  Session Cookie.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att delas med regioner, eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra som vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och/eller att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Kontakta Norra sjukvårdsregionförbundets dataskyddsombud:
e-post: nrf@norrarf.se