Riksavtal

Riksavtalet gäller då verksamhet om utomlänsvård inte regleras med avtal inom sjukvårdsregionen, regionavtal, eller avtal mellan två enskilda landsting, mellanlänsavtal. Regionala avtal finns i samtliga sjukvårdsregioner.