Ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.

Region Norrbotten Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Västernorrland

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett kommunalförbund som bildades 2005 av Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och  Region Norrbotten. Regionförbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter (länk till förbundsordning). I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från respektive region (länk till Förbundsdirektionen). Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionens utvecklingsplan för cancervården. Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet (länk till arbetsordning).

 

Behandling av personuppgifter