Ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Samverkan inom sjukvårdsregionen sker i de utskott och arbetsgrupper som inrättats inom förbundet.

Region Norrbotten Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Västernorrland

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

NRF är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård.
Det gemensamma ansvarstagandet utövas av förbundet med uppgifter inom följande områden: hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning samt folkhälsa.
Samverkan innebär ett gemensamt ansvar för ovanstående områden utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv i den norra sjukvårdsregionen.
NRF:s syfte och uppgifter framgår mer i detalj av förbundsordningen.  Länk till förbundsordningen.

Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från respektive region.

 

 

*Ett kommunalförbund är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Kommunallagen (2017:725):3 kap 8§, 9 kap 1-18 §§

 

 

Behandling av personuppgifter