Ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Samverkan inom sjukvårdsregionen sker i de utskott och arbetsgrupper som inrättats inom förbundet.

Region Norrbotten Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Västernorrland

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund*, bildat 2005 mellan de fyra regionerna i norra Sverige:
Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och  Region Norrbotten.

Förbundet har av regionerna fått uppdraget att utveckla gemensamma intresseområden inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter.

I förbundet har regionerna ett gemensamt ansvar för att beställa, planera och samordna sjukvårdsregional sjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundet beslutar bland annat om avtal för högspecialiserad vård, verksamhetsplan för kunskapsstyrning och utvecklingsplan för cancervård. Länk till förbundsordningen.

Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från respektive region.

 

 

*Ett kommunalförbund är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Kommunallagen (2017:725):3 kap 8§, 9 kap 1-18 §§

 

 

Behandling av personuppgifter