Norra sjukvårdsregionförbundet

Ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Läs mer om vårt uppdrag

Norra sjukvårdsregionförbundet

Ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

Läs mer om vårt uppdrag

Samverkan inom sjukvårdsregionen sker i de utskott och arbetsgrupper som inrättats inom förbundet.