Om kunskapsstyrning

Samtliga regioner i Sverige har etablerat en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och därmed skapat förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Länk till kunskapsstyrningvard.se

Nationella programområden

På nationell nivå består systemet av nationella stöd- och ledningsfunktioner samt 26 nationella programområden (NPO) för olika sjukdomsgrupper. Värdskapet för de nationella programområdena är fördelat på de sex sjukvårdsregionerna.
Länk till kunskapsstryningvard/NPO

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) har inrättats som stöd för NPO-strukturen. Det gäller metoder för kunskapsstöd, uppföljning och analys, kvalitetsregister, patientsäkerhet, läkemedel, vårdinformatik och utveckling.
Länk till kunskapsstyrningvard/NSG

Värdskap

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) har värdskap för NPO endokrina sjukdomar samt NPO levnadsvanor. Det innebär att NRF har åtagit sig att förse dessa områden med processtöd inklusive processledare, stöd för uppföljning och analys med mera.
NRF har även tilldelats ett så kallat vilande värdskap för området cancervård. Det finns sedan tidigare en sjukvårdsregional struktur för detta område i form av RCC Norr.

Systemet förutsätter att det på den sjukvårdsregionala nivån finns en organisation som har kapacitet att samverka med den nationella organisationen liksom med de lokala motsvarigheterna i regionerna. Dessa funktioner benämns som sjukvårdsregionala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2024

Skriv ut sida