Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG) leder och samordnar det gemensamma utvecklingsarbetet inom norra sjukvårdsregionen.

Utgångspunkter för RSG i Norra sjukvårdsregionen

Nedanstående punkter beaktas alltid i det sjukvårdsregionala arbetet:

  • Organisationen RSG ska vara värdeskapande för sjukvårdsregionen
  • Specifika norrländska förutsättningar bedöms och beaktas i uppdragen för RSG
  • En jämlik och jämställd vård i sjukvårdsregionen med säkra och effektiva vårdprocesser ska främjas och ska ligga till grund för samverkansstrukturen.  Stöd ska ges för att uppnå vision och målbild i enlighet med de riktlinjer, arbetssätt och struktur som gäller för det sammanhållna systemet inom kunskapsstyrning

Sammansättning

  • Varje samverkansgrupp består av minst en representant per region. Nominering av ledamöterna sker via Beredningsgruppen NRF. Norra sjukvårdsregionens NSG-ledamot förväntas ingå i gruppen
  • Ledamöterna ska ha en bred professionell kompetens inom sitt område och en sjukvårdsregionalförankring för genomförande i arbetet
  • Ledamot bör ha ett delegerat uppdrag och mandat för att få fatta beslut inom området
  • Adjungering av annan specifik kompetens kan ske

 

Samtliga RSG har följande uppdrag

Samverkansgrupper

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2023

Skriv ut sida