Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är Sveriges hälso- och sjukvårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Om kunskapsstyrning   kunskapsstyrningvard.se

Nominering av ledamöter till nationella grupperingar

Kunskapsstyrningssystemet förutsätter att det  på den sjukvårdsregionala nivån finns en organisation som har kapacitet att samverka med den nationella organisationen och de lokala motsvarigheterna i regionerna. Dessa funktioner benämns som sjukvårdsregionala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Kommande webinarier och workshops

Visa fler aktiviteter

Föreläsningsmaterial från informationstillfällen

Här har vi samlat material från workshops, webbinarier och andra informationstillfällen

Läs mer

Sidan senast uppdaterad: 21 februari 2024

Skriv ut sida