Överklaga beslut

Alla inom Norra sjukvårdsregionen (Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) har rätt att överklaga de beslut som förbundsdirektionen och arbetsutskottet har fattat. Överklagan ska ske skriftligt och innefatta vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på förbundets anslagstavla att protokoll över beslut justerats. Tillkännagivandet av protokollsjusteringen finns på anslagstavlan under hela överklagandetiden. Om överklagandet före överklagandetidens utgång inkommit till förbundet istället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas.

Överklagande sändes till:
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Skriv ut sida