Om hälso- och sjukvård

NRF:s uppgifter inom området hälso- och sjukvård är följande;

Sjukvårdsregionala programområden, RPO

Via sjukvårdsregionala programområdena, RPO, ta fram ett underlag för beslut om en flerårig planering gällande sjukvårdsregional nivåstrukturering. Centralisering såväl som decentralisering av verksamheter ska genomföras efter behov och förutsättningar.

Rekommendationer

Värdera vissa strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på kort och lång sikt. Lämna rekommendationer till regionsjukvården.

Avtal om riks- och regionsjukvård

Med bindande verkan för medlemsregionerna självständigt ingå avtal om riks- och regionsjukvård.

Drift av gemesamma verksamheter

Med bindande verkan för medlemsregionerna självständigt ingå avtal rörande drift av sjukvårdsregionalt gemensamma verksamheter i enlighet med beslut av förbundsdirektionen.

Samordning av sjukvårdsregional donationsverksamhet

Förbundet är uppdragsgivare till funktionerna för samordning av sjukvårdsregional donationsverksamhet.

Utveckla nära vård och digitalisering

Bidra sjukvårdsregionalt till regionernas arbete med att på nya sätt utveckla nära vård, där digitaliseringens möjligheter tillvaratas.

Sidan senast uppdaterad: 20 april 2022

Skriv ut sida