Samverkansavtal och avtal om sjukvårdsregional vård

Årliga/fleråriga regionala avtal om regionsjukvård träffas genom regionförbundet gällande regionvård vid Norrlands universitetssjukhus och övrig länssjukvård och primärvård i norra sjukvårdsregionen. Avtalet om regionsjukvård reglerar utomlänsvården i norra regionen.

Se informationsfilm om ersättningsmodellen

Avtal och bilagor

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2024

Skriv ut sida