Samverkansavtal och avtal om sjukvårdsregional vård

Årliga/fleråriga regionala avtal om regionsjukvård träffas genom regionförbundet gällande regionvård vid Norrlands universitetssjukhus och övrig länssjukvård och primärvård i norra sjukvårdsregionen. Avtalet om regionsjukvård reglerar utomlänsvården i norra regionen.

Informationsfilm om ersättningsmodellen

 

Samverkansavtal 2022

Fotnot nr 1: Donationsverksamhet uppdragsbeskrivning
Regionalt Cancercentrum Norr uppdrag

Regionvårdsavtal 2022

Beräkningsbilaga till regionvårdsavtal
Fotnot nr 2: Vidarefakturering pga kapacitetsbrist
Fotnot nr 7Forskningspatienter
Fotnot nr 8Regional samverkansgrupp flygläkarjouren och Regional samverkansgrupp neonatala transportteamet
Fotnot nr 9Arbets- och miljömedicinsk regionverksamhet

Samverkansavtal 2021

Fotnot nr 1: Donationsverksamhet uppdragsbeskrivning och Donationsverksamhet finansieringsförbindelse
Regionalt Cancercentrum Norr uppdrag

Regionvårdsavtal 2021

Beräkningsbilaga till regionvårdsavtal
Fotnot nr 2: Vidarefakturering pga kapacitetsbrist
Fotnot nr 7Forskningspatienter
Fotnot nr 8Regional samverkansgrupp flygläkarjouren och Regional samverkansgrupp neonatala transportteamet
Fotnot nr 9Arbets- och miljömedicinsk regionverksamhet

Prissättning hyperhidros 2021
Avtal om regionvård 2021 komplett med prislistor

Samverkansavtal 2020

Fotnot nr 1: Donationsverksamhet uppdragsbeskrivning och Donationsverksamhet finansieringsförbindelse
Regionalt Cancercentrum Norr uppdrag

Regionvårdsavtal 2020

Fotnot nr 2: 2.4 Vidarefakturering pga kapacitetsbrist
Fotnot nr 73.4.15 Forskningspatienter
Fotnot nr 83.4.20 Regional samverkansgrupp flygläkarjouren och Regional samverkansgrupp neonatala transportteamet
Fotnot nr 93.5.2 Arbets- och miljömedicinsk regionverksamhet

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med Botulinumtoxin 2020

Regionvårdsavtal 2019

Fotnot nr 2: 2.4. Vidarefakturering pga kapacitetsbrist
Fotnot nr 7: 3.4.15. Forskningspatienter
Fotnot nr 8: 
3.4.20. Regional samverkansgrupp flygläkarjouren 
Fotnot nr 8: 
3.4.20. Regional samverkansgrupp neonatala transportteamet
Fotnot nr 93.5.2. Arbets- och miljömedicinsk regionverksamhet
Fotnot nr 102. Donationsverksamhet uppdragsbeskrivning
Fotnot nr 102. Donationsverksamhet finansieringsförbindelse
Fotnot nr 11: 3. Regionalt Cancercentrum norr uppdrag
Fotnot nr 113. Regionalt Cancercentrum norr verksamhetsplan

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin 2019

Regionvårdsavtal 2018

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr Verksamhetsplan 2018 och budget 2018
Fotnot nr 6:
4.4.11. Arbets- och miljömedicinsk verksamhet
Fotnot nr 7:
4.4.12. Regionalt Cancercentrum Norr
Fotnot nr 8:
4.4.18. Forskningspatienter
Fotnot nr 9: 4.4.19. Regional samverkansmodell flygläkarjour
Fotnot nr 9:
4.4.19. Regional samverkansmodell neonatala transportteamet
Fotnot nr 10:
4.4.21. Organdonationer – Uppdragsbeskrivning RDAS/RDAL
Fotnot nr 10:
4.4.21. Organdonationer – Finansieringsförbindelse RDAS/RDAL 2018-2020

Hänvisning till 4.4.1 Ekonomisk reglering -Faktureringsrutin för vidareremittering

Regionvårdsavtal 2017

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr verksamhetsplan 2017
Fotnot nr 11: 4.4.11. Arbets- och miljömedicinsk verksamhet
Fotnot nr 12: 4.5.12. Regionalt Cancercentrum Norr
Fotnot nr 13: 4.4.18. Forskningspatienter
Fotnot nr 14: 4.4.19. Regional samverkansmodell flygläkarjour
Fotnot nr 14: 4.4.19. Regional samverkansmodell neonatala transportteamet

Regionvårdsavtal 2016 

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr verksamhetsplan 2016
Fotnot nr 9: 4.4.11. Arbetsmedicinsk regionverksamhet
Fotnot nr 10: 4.4.12 Miljömedicinsk kompetens
Fotnot nr 11: 4.5.14. Regionalt Cancercentrum norr
Fotnot nr 12: 4.4.19. Forskningspatienter

 

Regionvårdsavtal 2015

Regionvårdsavtal 2014

Regionvårdsavtal 2013