Material från tidigare seminarier, webbinarier och workshops

Föreläsningsmaterial från informationstillfällen för kunskapsstyrning i norra sjukvårdsregionen

Här har vi samlat material från seminarier, workshops, webbinarier och andra informationstillfällen

Introduktion i kunskapsstyrning

Temainriktad webbinarieserie inom kunskapsstyrning 2024

Kunskapsstyrningsdag i norra sjukvårdsregionen

Kunskapsstyrningsdag 26 april 2023

I Umeå samlades representanter från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen för att tillsammans ägna en särskild dag för det fortsatta arbetet i kunskapsstyrningssystemet.

Syftet med dagen var att utbyta erfarenheter, fånga in behov av stöd och samverkan samt stärka relationerna på sjukvårdsregional nivå.

Under dagen diskuterades bland annat utvecklingsplanen för kunskapsstyrning, där fokus nu ska flyttas från uppbyggnad kunskapsstyrningsorganisationen till att införa och tillgängliggöra kunskapsstöd samt att följa upp och förbättra resultatet av arbetet.

Bland de deltagande fanns representanter från sjukvårdsregionala programområden, stödfunktioner och samverkansgrupper.

Dagen arrangerades den 26 april 2023 av den regionala samverkansgruppen stöd för utveckling med stöd av Norra sjukvårdsregionförbundet.

Klicka på bilden för presentation från dagen

Klicka på bilden och se alla posters

 

 

 

 

 

Några bilder från dagen

Inledning av dagen

Deltagare

Presentation av samarbete mellan RVN och kommuner

Postervandring

Postervandring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Informationsmaterial från webbinarier 8 och 15 december 2021

Informationsmaterial från webbinarier december 2021

Nina Fållbäck Svensson och Ann-Christin Sundberg leder information och diskussion

Webbinarium NHV 8 och 15 december 2021

Socialstyrelsens bruttolista 2021-12-09

Information från Socialstyrelsen

Information och dialog 19 maj 2021

Information och dialog runt NHV tillsammans med Nina Fållbäck Svensson och Ann-Christin Sundberg

NHV 19 maj 2021 presentation

Nya nationella riktlinjer

Sjukvårdsregionalt seminarium om nya riktlinjer för vård vid ADHD och autism 2022-12-15

Tillsammans med Socialstyrelsen hölls den 15 december 2022 ett seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid ADHD och autism.

Presentation från seminariet

 

Sjukvårdsregionalt seminarium om nya riktlinjer för vård vid obesitas 2022-10-28

Tillsammans med Socialstyrelsen hölls den 28 oktober 2022 ett seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

Presentationer från seminariet.

Från Norra sjukvårdsregionförbundet:

PDF

Från Socialstyrelsen:

PDF

Sjukvårdsregionalt seminarium om nya och reviderade nationella riktlinjer för Tandvård 2021-12-15

Tillsammans med Socialstyrelsen hölls den15 december 2021 ett seminarium om nya och reviderade nationella riktlinjer för Tandvård.

Presentationer från seminariet

Från Norra sjukvårdsregionförbundet:

PDF

Powerpoint

Från Socialstyrelsen:

PDF

Powerpoint

Information och dialog om en utvecklad remissprocess i norra sjukvårdsregionen

Vägledning i hälso- och sjukvårdens beredning och handläggning av kunskapsstöd

Remissprocess för olika nationella kunskapsstöd 15 juni 2021

NRF Information och dialog – om utvecklad remissprocess för olika nationella kunskapsstöd i norra sjukvårdsregionen.

Vägledning i hälso- och sjukvårdens beredning och handläggning av kunskapsstöd

Webbinarium inom kunskapsstyrning

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2024

Skriv ut sida