HTA Norr

HTA Norr är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Västerbotten, där den sistnämnda har huvudansvaret för att driva HTA Norr med stöd av Norra sjukvårdsregionförbundet.

 • Health Technology Assessment (HTA) är en utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården.
 • Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
 • Åtgärderna kan vara förebyggande, diagnostiska eller behandlande. Det kan exempelvis gälla behandlingar/ingrepp, medicintekniska produkter, läkemedel, vacciner, terapier, program och system.
 • HTA innebär en systematisk kartläggning och granskning av den vetenskapliga litteraturen. Det omfattar utvärdering av nytta och risk för patienter samt etisk och hälsoekonomisk analys. Arbetsmetoden baserat på rekommendationer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
 • HTA-metodik stödjer beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
 • Genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider HTA Norr kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna. Metodiken förankras även genom pågående utbildningar inom vården.

Vem kan ställa en fråga till HTA Norr?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning inom Norra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga.

Kontakt

Kontakta HTA Norr via mail, htanorr@regionvasterbotten.se

Processen i HTA Norr

Välj fas

Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Tidigare och pågående utvärderingar från SBU och även regionala utvärderingar finns i SBU:s databas

Du blir inom en månad kontaktad av HTA Norr för ett möte där din frågeställning bearbetas och förtydligas enligt ditt PICO (finns med i ansökan). Det görs även en uppskattning av storleken på projektet och en tidsplanering.

P (Population/Patient) Vilken patient- eller diagnosgrupp gäller frågan?

I (Intervention) Vilken är förändringen som ska belysas?

C (Comparison/Control) Vilka kontroller ska man jämföra med?

O (Outcome) Vilka effektmått är relevanta?

Analysgruppen består av

 • Två till tre professioner vid verksamheten som ställt frågan, varav minst en disputerad läkare eller annan profession.
 • Två informationsspecialister/bibliotekarier per projekt ingår
 • Processledare, hälsoekonom, forskningsmeriterad läkare och statistiker från HTA Norr enhet.
 • Samt två externa granskare

Jävsdeklaration krävs för medverkan (kontakta htanorr@regionvasterbotten.se för jävsdeklaration)

Gemensam diskussion av fråga utifrån PICO-diskussion av lämpliga ämnesord, tidsplanering. HTA Norr ger utbildning inom HTA-metod. De utvalda professionerna från verksamheten som ställt frågan ansvarar för att driva processarbetet samt rapportskrivande med stöd av HTA Norr.

Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna arbetar utifrån det framtagna PICOt, ämnesord och formulerar sökstrategier samt speciella sökkriterier för hälsoekonomisk vetenskaplig litteratur.

Alla tillgängliga litteraturkällor genomsöks. Artikelreferenser med författare, titlar, källor och abstracts samlas in.

Grundmaterialet sorteras efter respektive typ i evidenshierarkin.

Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna gör en grov revidering av artiklarna i enlighet med PICOt.

Analysgruppen kontrollerar och gör ytterligare en sållning.

Fulltextartiklar hämtas hem och fördelas inom analysgruppen för läsning.

HTA Rapport påbörjas- HTA Norr enheten tillhandahåller Rapportmall.

Viktigt att påbörja skrivandet i tidigt skede: – fråga, bakgrund, syfte osv.

Relevans och bias värderas

Resultattabellerna gås igenom och diskuteras i relation till PICO.

Vilken analys ska användas, en sekundär statistisk analys eller metaanalys.

Vilken metod ska användas för summering av resultaten det diskuteras och beslutas.

Vilka andra stödresurser (epidemiologi, statistik, hälsoekonomi, etik) behövs för analysarbetet.

För att klassificera styrkan av det vetenskapliga underlaget använder man GRADE metoden tillsammans med SBUs manual.

Tabell görs av resultat från enskilda studier.

Bedömning görs av styrkan för det vetenskapliga underlaget.

Resultatet för varje effektmått evidens graderas och formuleras.

Gruppen färdigställer rapport, hälsoekonom skriver egen text som förs in i rapporten

HTA Norr lägger till bilagor från biblioteks- och processarbetet, exempelvis expertbilagor kring epidemiologi, statistik, hälsoekonomi och etik, samt länkar till allt källmaterial.

HTA-rapport och bedömda primärartiklar går till granskare utanför analysgruppen och HTA Norr enheten.

Granskarens slutsatser stäms av mot analysgruppens.

Analys- och granskningsrapporten sammanställs till en slutlig HTA-rapport.

HTA-rapporten återförs till respektive berörd regions FoU direktör/chef som godkänner rapporten innan den går till tryckeriet.

Den tryckta HTA-rapporten skickas till

 • verksamheten som ställt frågan
 • SBU för arkivering
 • Diariet, Region Västerbotten
 • HTA-rapporten översänds till det nationella HTA-nätverket
 • samt publiceras på den sjukvårdsregionala webbsidan för HTA Norr
 1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten så utförligt som möjligt enligt instruktionen i blanketten
 2. Skicka med påskrivet resursintyg
 3. Skicka in blanketten till htanorr@regionvasterbotten.se

Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2023

Skriv ut sida

Vi använder cookies

På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: www.norrasjukvardsregionforbundet.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-08-24

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

På webbplatsen norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies norrasjukvardsregionforbundet.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På norrasjukvardsregionforbundet.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Norra sjukvårdsregionförbundet kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Norra sjukvårdsregionförbundet använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på norrasjukvardsregionforbundet.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Behandling av personuppgifter hos Norra Sjukvårdsregionförbundet.

När du skickar e-post till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Norra sjukvårdsregionförbundet (org nr 222000-1651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer om du har uppgivit det. Vi kommer aldrig att hantera ditt personnummer förutsatt att inte du eller någon annan försett oss med det. Vi minimerar alltid användandet av personnummer och undanber oss att du förser oss med det.

NRFs webbplats använder Permanent Cookie och  Session Cookie.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att delas med regioner, eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra som vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och/eller att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Kontakta Norra sjukvårdsregionförbundets dataskyddsombud:
e-post: nrf@norrarf.se