Vård i rörelse 10 mars 2020

Svensk sjukvård är i förändring. Flera stora reformer och satsningar har lanserats nationellt och regionalt för att göra vården mer tillgänglig och effektiv.
För att satsningarna ska få så stor effekt som möjligt behövs nära och strategiska samtal mellan stat, region och kommun.

Regeringen och sjukvårdsregionerna bjuder in till konferensserien Vård i rörelse, med start i norra sjukvårdsregionen där fokus är God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv.

Vi vill med denna konferensserie diskutera sjukvårdspolitiken och hur den bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården.

Presentationsmaterial

Inspelning från dagen inspelningen från norra sjukvårdsregionen finns en bit ner i länken