Välkommen till temainriktade webbinarier hösten 2021

Norra sjukvårdsregionförbundets struktur för kunskapsstyrning kommer under hösten att anordna en serie webbinarium som hålls av de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna RSG Stöd för utveckling och RSG Uppföljning och analys, där ledamöter från de fyra norra regionerna ingår.
Var befinner ni er i ert arbete? Är ni i det läget att ni formerar er som grupp? Försöker ni som bäst att få en bild av uppdraget? Söker ni efter brister och förbättringsmöjligheter? Vet ni vad som behöver göras och är i färd med att planera hur de ska gå till? Arbetas det med förändringar och ni söker stöd för uppföljning?

Länk till aktuella webbinarier