Stöd för utveckling

En sjukvårdsregional samverkansgrupp för utveckling planeras för samspel med den nationella motsvarigheten och regionerna.