Utbildning: Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling 7,5 hp

Hösten 2019 erbjuds kursen Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling (7,5 hp) vid Umeå universitet.

Kursen behandlar kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen tar upp följande områden: läkemedelsutveckling (från preklinik till klinik, Fas I-IV, biverkningshantering), etik (lagar, prövningsnämnder), regelverk (ISO, CE, GMP, GCP), regulatoriska aspekter, kvalitetssäkring, statistik, genomförande (roller, ansvar, kravspecifikation, avtal, aktörer) och dokumentation (registrering, publicering, arkivering) av kliniska prövningar. Kursen läses på heltid och kan läsas på distans eller på campus i Umeå.

Forum Norr har varit delaktiga i framtagandet av kursen och representanter från KFC Umeå kommer föreläsa på kursen.

Ansök senast 15 april på www.antagning.se

Mer information om kursen: https://www.umu.se/utbildning/kurser/kliniska-provningar-och-lakemedelsutveckling