Tillgänglighetsdelegationen

För att korta väntetider i vården har regeringen utsett en utredare och en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen är att korta väntetiderna.

Norra sjukvårdsregionens representant i tillgänglighetsdelegationen

  • Nina Fållbäck Svensson, Norra sjukvårdsregionförbundet

Läs mer om tillgänglighetsdelegationen här.