Struktur och stöd 29 maj 2019

Vi är på väg mot en stor utveckling i samband med etablering av regionernas system för kunskapsstyrning

Bildspel från dagen