Statistikutbildning 24 mars 13.00: Ordning och reda i data med SPSS

Delta på distans via video. Ring följande nummer:

Videodeltagare inom Sjunet (region, landsting) ringer 12290062
Videodeltagare från Internet (tex universitet, företag) ringer 12290062@video.rvn.se
Deltagare som vill ringa in till mötet från telefon ringer 060-658 29 50 och anger 12290062#

Obs – i Region Västerbotten ges kursen enbart via video, ingen fysisk lokal.