Rutiner och riktlinjer

Här har vi samlat material som kan vara behjälpligt i arbetet inom kunskapsstyrningen i norra sjukvårdsregionen.

Rutiner 

Administrativa rutiner för kunskapsstyrning i norr sjukvårdsregionen

Bilagor till Administrativa rutiner

Nominering av NAG-ledamot

Nominering av RPO, RSG och RAG-ledamot

Uppstart av RAG

Hjälp vid bedömning av jävsdeklaration

Du som verksamhetschef inom norra sjukvårdsregionen godkänner jävsdeklarationen för ledamot som är nominerad till en nationell arbetsgrupp (NAG).

Här finns information som du kan ta hjälp av om du upplever osäkerhet i bedömningen