Skandionkliniken

Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala, som första klinik i Norden, erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.

2006 bildade sju regioner Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som har två uppdrag:

  • driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten
  • driva Hotel von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Region Västerbotten är medlem i förbundet och Peter Olofsson (S) är ledamot och Nicklas Sandström (M) är ersättare i förbundsdirektionen.

Läs mer om Skandionklinikend här.