Medicinsk teknik

Det nationella rådet för medicintekniska produkter, MTP-rådet, ska stötta alla regioner i frågor kring användning av nya medicintekniska produkter, för att möjliggöra en jämlik vård för patienter i hela landet. Rådet avlämnar rekommendationer för ordnat införande av MT så som NT-rådet gör för läkemedel. MTP-rådet utgör en nationell arbetsgrupp under den nationella samverkansgruppen Läkemedel och medicinteknik.

I Norra sjukvårdsregionen utförs motsvarande arbete av den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för medicintekniska produkter som skall spegla det nationella arbetet till den sjukvårdsregionala nivån och bidra till effektiv användning och utveckling av medicintekniska produkter inom sjukvårdsregionen.

Gruppen består av en företrädare för varje region. Uppdraget som sammankallande roterar inom gruppen.