Seminarium om statistisk power och stickprovsdimensionering 8 maj

Seminariet riktar sig till forskare och doktorander som vill lära sig mer om statistisk power som begrepp, stickprovsdimensioneringar och hur man kan vässa sin forskningsansökning genom att söka hjälp hos en statistiker.

  • Vad är egentligen statistisk power?
  • Vad är viktigt att tänka på vid ansökningar?
  • Vilka fallgropar bör undvikas?
  • När ska man söka hjälp?

Efter seminariet ges möjlighet att ställa frågor till våra statistiker.
Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs.

Tid: 8 maj 13.00-14.00

Plats: Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B
Målpunkt P: Lilla Hörsalen, Plan 6

Seminariet ges även på video till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland, med lokala statistiker på plats. Kontakta din lokala statistiker för information om hur du deltar i din region.

Region Norrbotten: robert.lundqvist@norrbotten.se
Region Västerbotten: statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se
Region Jämtland Härjedalen: anna.lindam@regionjh.se
Region Västernorrland: erling.englund@rvn.se