Förbundsdirektionen 2021-12-07–08

Datum 2021-12-07 - 2021-12-08

Plats Regionhuset i Umeå

Bifogade bilagor

Protokoll AU -2021-11-18

Bilagor
Bilaga 81a. Granskning av delårsrapport per augusti 2021
Bilaga 81b. Utlåtande av granskning av delårsrapport per augusti 2021
Bilaga 81c. Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2021
Bilaga 81d. Granskning av delårsrapport 2021-08-31, finansiell del
Bilaga 82. Yttrande med anledning av rekommendationer i skrivelse från revisorerna, delårsrapport 2021
Bilaga 83. Verksamhetsplan och budget för NRF 2022–2024
Bilaga 84a. Verksamhetsplan 2022 för Regionalt Cancercentrum Norr 
Bilaga 84b. Budget 2022 för Regionalt Cancercentrum Norr
Bilaga 85a. Internkontrollplan 2022
Bilaga 85b. Intern kontroll riktlinjer och arbetsprocess
Bilaga 86. Cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2022–2024
Bilaga 87a. Avtal om regionvård 2022
Bilaga 87b. Prisbilaga 1
Bilaga 87c. Prisbilaga 2
Bilaga 87d. Prisbilaga 3-5
Bilaga 88. Samverkansavtal 2022
Bilaga 89. Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 20207
Bilaga 90a. Samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset 2022 – 2024
Bilaga 90c. Avtalsbilaga 2
Bilaga 91a. Kvalitetsbokslut Akademiska sjukhuset 2020
Bilaga 91b. Kvalitetsuppföljning God Vård vid Akademiska sjukhuset och Akademiska Barnsjukhuset 2020
Bilaga 91c. Kvalitetsbokslut Karolinska sjukhuset 2020
Bilaga 91d. Kvalitetsredovisning de tre mest frekventa områdena Karolinska 2020
Bilaga 91e. Patientsäkerhetsberättelse Sahlgrenska 2020
Bilaga 91f. Uppföljning av Norrlandsavtalet Barnhjärtcentrum 2020
Bilaga 92. Regionrapport 2020 – Region Västerbotten
Bilaga 93. Rapport RPO
Bilaga 94. Befattningsbeskrivning för ledamot i beredningsgruppen
Bilaga 95. Mötesformer för förbundsdirektionen
Bilaga 95. Mötesformer för förbundsdirektionen
Bilaga 96. Kartläggning organ som Norra representerar och kan behöva samverkan kring
Bilaga 97. Beskrivning av ärendeberedning till förbundsdirektionen
Bilaga 100. Förslag till principer, kriterier och strategiska prioriteringar för NHV i norra sjukvårdsregionen
Bilaga 101. Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2022
Bilaga 102a. Organiserad prostatacancertestning – Utredningsrapport
Bilaga 102b. Organiserad prostatacancertestning – Sammanfattande underlag
Bilaga 103. FUI-rådet protokoll den 2021-09-15
Bilaga 104. protokoll från nämnden för nationell högspecialiserad vård
Bilaga 110. Förbundsdirektörensrapport
Bilaga 111. Uppföljning av givna uppdrag
Bilaga 112. Information från screeningrådet – om åldersgränser för mammografiscreening

 

 

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida