Förbundsdirektionen 2020-12-01–02

Datum 2020-12-01 - 2020-12-02

Plats Teamsmöte (via länk)

Handlingar

 Program
Ärendelista 
Protokoll

Presentationer:
Föredragningar på dagens sammanträde:
Presentationer – Kansliet Powerpoint
Presentationer – Kansliet PDF

Rapport glesbygdsprojekt PDF

Bifogade bilagor

2020-11-12 Protokoll AU

Bilagor
Bilaga. § 90a. Granskning av delårsrapporten per augusti 2020 till förbundsdirektionen
Bilaga. § 90b. Granskning av delårsrapporten per augusti 2020 till fullmäktige i regionerna
Bilaga. § 90c. Granskning av delårsrapport 2020-08-31, finansiell del. EY.
Bilaga. § 90d. Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2020-08-31
Bilaga. § 91. Svar på revisionsutlåtande
Bilaga. § 92. Verksamhetsplan och budget för NRF 2021–2023
Bilaga. § 93a. NRF:s riktlinjer och arbetsprocess för internkontroll
Bilaga. § 93b. Internkontrollplan
Bilaga. § 94a. Verksamhetsplan 2021 för Regionalt Cancercentrum Norr
Bilaga. § 94b. Budget 2021 för Regionalt Cancercentrum Norr
Bilaga. § 95a. Avtal om regionvård 2021
Bilaga. § 95b. Beräkningsbilaga till avtalet
Bilaga. § 95c. Bilaga 1 NUS Prislista
Bilaga. § 95d. Bilaga 2. Principer för boende mm hotell Björken mm
Bilaga. § 95e. Bilaga 3-5 Priser för övriga sjukhus, Rett Center och flygtransporter
Bilaga. § 96. Samverkansavtal 2021
Bilaga. § 97. Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2019
Bilaga. § 98. Efterreglering av regionavtal 2018 – 2020
Bilaga. § 100. Samverkansavtal Karolinska – ekonomibilaga 2021
Bilaga. § 101a. Samverkansavtal Sahlgrenska – nuvarande avtal
Bilaga. § 101b. Samverkansavtal Sahlgrenska – förslag till förlängning
Bilaga. § 103. Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2019
Bilaga. § 104. Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2021
Bilaga. § 105. Protokoll från FUI-rådet
Bilaga. § 106. Protokoll 2020-09-16 – Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Bilaga. § 112. Förbundsdirektörens rapport
Bilaga. § 113. Uppföljning av givna uppdrag

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida