Förbundsdirektion 2022-12-12–13

Datum 2022-12-12 - 2022-12-13

Plats Styrelserummet - Regionens hus - Umeå

Bifogade bilagor

Bilaga 100 2022-11-24-protokoll arbetsutskott

Bilaga 101 Arbetsordning

Bilaga 102a Dokumenthanteringsplan

Bilaga 102b Underlag till dokumenthanteringsplan

Bilaga 103a Revisionsutlåtande

Bilaga 103b Skrivelse till förbundsdirektionen

Bilaga 103c Granskning av måluppfyllelse

Bilaga 103d Granskning av delårsrapport

Bilaga 103e Granskning av god ekonomisk hushållning

Bilaga 104 Yttrande m anledning av revisorernas rekommendationer

Bilaga 105 Samfinansiering Sjukvårdsregionalt Biobankcentrum

Bilaga 106 Verksamhetsplan 2023-2025

Bilaga 107a Verksamhetsplan 2023 RCC Norr

Bilaga 107b Budget RCC Norr

Bilaga 108 Internkontrollplan 2023

Bilaga 109a Regionvårdsavtal 2023

Bilaga 109b Prislista bilaga 1 2023

Bilaga 109c Prislista bilaga 2 2023

Bilaga 109d Prislista bilaga 3-5 regional prislista 2023

Bilaga 110 Samverkansavtal 2023

Bilaga 111 Uppföljning §§8 och 9 Avtal om regionvård 2021

Bilaga 112a Kvalitetsbokslut Akademiska

Bilaga 112b Akademiska 2021

Bilaga 112c Kvalitetsbokslut Karolinska

Bilaga 112d Kvalitetsuppföljning Karolinska

Bilaga 112e Kvalitetsredovisning ME Bäckencancer

Bilaga 112f Kvalitetsredovisning HBM1

Bilaga 112g Kvalitetsredovisning ME Barnkirurgi

Bilaga 112h Kvalitetsuppföljning Sahlgrenska

Bilaga 113 Regionvårdsrapport Region Västerbotten 2021

Bilaga 115 Visare Norr beslut 2023

Bilaga 119 Protokoll NNHV 21 sept 2022

Bilaga 124 Protokoll FUI-råd 23 november 2022

Bilaga 125 Förbundsdirektörens rapport

 

Presentationer:

Förbundets presentationer

 

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida