Förbundsdirektion 2019-03-27–28

Datum 2019-03-27 - 2019-03-28

Plats Regionens hus, Luleå

Handlingar

Program
Ärendelista
Protokoll

Presentationer:
Föredragningar på dagens sammanträde:
Presentationer – Kansliet Powerpoint
Presentationer – Kansliet PDF

Bifogade bilagor

2019-03-07 Protokoll AU

Bilagor
Bilaga. § 13. Förslag till revidering förbundsordning
Bilaga. § 14 a. Årsredovisning NRF 2018
Bilaga. § 14 b. Uppföljning av Förbundsdirektionens verksamhetsmål och aktiviteter 2018
Bilaga. § 14 c. RCC Norr årsrapport 2018
Bilaga. § 15. Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018
Bilaga. § 16 a. Samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset – Förlängd process
Bilaga. § 16 b. Samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset 2019-2021
Bilaga. § 16 c. Avtalsbilaga 1 – Allmänna villkor
Bilaga. § 16 d. Avtalsbilaga 2 – Kvalitetsuppföljning
Bilaga. § 16 e. Avtalsbilaga 3 – Ersättningsmodell 2019
Bilaga. § 18. Reviderad budget för NRF 2019-2021
Bilaga. § 19. Revidering av förteckning över Förbundsdirektionens utskott, beredningar och samarbetsgrupper
Bilaga. § 21. Redovisning av regiondagar 2018
Bilaga. § 22 a. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen
Bilaga. § 22 b. Kompletterande konsekvensbeskrivning Region Norrbotten
Bilaga. § 22 c. Kompletterande konsekvensbeskrivning Region Jämtland Härjedalen
Bilaga. § 24. Verksamhetsrapport 2018 och verksamhetsplan 2019 för donation i norra sjukvårdsregionen
Bilaga. § 25 a. Verksamhetsrapport 2018 för Norrländska läkemedelsrådet
Bilaga. § 25 b. Rapport regional koordineringsfunktion
Bilaga. § 26. Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd 2018
Bilaga. § 35. Uppföljning av givna uppdrag

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida