Sammanträden

Arbetsutskott 2014-11-13

Plats: Telefonmöte
Datum: 2014-11-13
Tid: 08.15-09.30

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Uppföljningsrapport – Täckningsgrader HT 2014    

Förbundsdirektion 2014-09-24

Plats: Västernorrland, Hotell Hallstaberget
Datum: 2014-09-23 - 2014-09-24

Justerat protokoll Justerat protokoll och bilagor (pdf med navigeringsflikar) Presentationer från mötet: Information om nya patientlagen i förhållande till patientströmmar i…
Läs mer »

Arbetsutskott 2014-09-04

Plats: Videomöte
Datum: 2014-09-04
Tid: 08.00-10.30

Justerat protokoll och handlingar(pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2014-05-06

Plats: Telefonmöte
Datum: 2014-05-06
Tid: 08.00-09.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Justerat protokoll  

Förbundsdirektion 2014-05-21

Plats: Jämtland
Datum: 2014-05-20 - 2014-05-21

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Obs! handlingarna är sammanlagt 352 sidor Reviderade handlingsplaner för utveckling av cancervården…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2014-02-27

Plats: Landstingets kansli, Luleå
Datum: 2014-02-27
Tid: 10.00-16.00

Justerat protokoll och handlingar(pdf med navigeringsflikar) Här finns presentationer från mötet: Årsredovisning RCC Norr och Nationell nivåstrukturering peniscancer- Beatrice Melin…
Läs mer »

Arbetsutskott 2014-02-06

Plats: Telefonmöte
Datum: 2014-02-06
Tid: 08.15

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)    

Arbetsutskott 2013-12-18

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-12-18
Tid: 09.00-10.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2013-11-26

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-11-26
Tid: 17.30-19.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Revidering av ersättningsmodellen (PowerPoint presentation)  

Förbundsdirektion 2013-09-24–25

Plats: Styrelserummet, Landstingets kansli, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Datum: 2013-09-24 - 2013-09-25
Tid: Start kl 10.00 på tisdag och avslut efter lunch på onsdag

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) § 43 – Kvalitetsrapport – Regionvård vid NUS 2012 § 53 – Flygutredning…
Läs mer »