Sammanträden

Arbetsutskott 2013-12-18

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-12-18
Tid: 09.00-10.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2013-11-26

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-11-26
Tid: 17.30-19.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Revidering av ersättningsmodellen (PowerPoint presentation)  

Förbundsdirektion 2013-09-24–25

Plats: Styrelserummet, Landstingets kansli, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Datum: 2013-09-24 - 2013-09-25
Tid: Start kl 10.00 på tisdag och avslut efter lunch på onsdag

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) § 43 – Kvalitetsrapport – Regionvård vid NUS 2012 § 53 – Flygutredning…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2013-12-04

Plats: Styrelserummet, Landstingets kansli, Robertsviksgatan 7, Luleå
Datum: 2013-12-03 - 2013-12-04

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)      

Arbetsutskott 2013-11-07

Plats: Umeå Hotell Björken, lokal Viken
Datum: 2013-11-07

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2013-09-05

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-09-05
Tid: 08.15

Justerat protokoll och bilagor(pdf med navigeringsflikar) §50 Flygutredning 2015-2019 Trafikverket (109 sidor) Flygutredning 2015-2019 remiss Kriterier för tillgänglighet Trafikverket    …
Läs mer »

Förbundsdirektion 2013-05-24

Plats: Västernorrland, Stadshuset Sundsvall
Datum: 2013-05-23 - 2013-05-24

Justerat protokoll och handlingar Här finns presentationer från mötet: Mer empati och hi-tec i vården – Anders Ekholm Vård på…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2013-02-28

Plats: Jämtland
Datum: 2013-02-28

Här finns presentationer från sammanträdet Beatrice Melin, chef RCC – Samverkan regiongemensamma planer Lena Kroik, samordningssjuksköterska akutsjukvård i extrem glesbygd…
Läs mer »