Sammanträden

Arbetsutskott 2015-08-10

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-08-10

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)  

Förbundsdirektion 2015-05-19

Plats: Norrbotten
Datum: 2015-05-19

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Årsstatistik 2014 (med tabellerna i färg) Årsstatistik bilaga tabell-diagram Presentationer: Årsstatistik för riks-…
Läs mer »

Arbetsutskott 2015-05-07

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-05-07
Tid: 08.15

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Förbundsdirektion 2015-03-11

Plats: Västerbotten
Datum: 2015-03-10 - 2015-03-11

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Presentationer: Hälsa på lika villkor  

Arbetsutskott 2015-02-12

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-02-12
Tid: 08.15

Justerat protokoll och bilagor (pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2014-11-27

Plats: Telefonmöte
Datum: 2014-11-27
Tid: 08.00-09.00

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)  

Förbundsdirektion 2014-12-02

Plats: Styrelserummet, Landstingets kansli Umeå
Datum: 2014-12-01 - 2014-12-02

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)  

Arbetsutskott 2014-11-13

Plats: Telefonmöte
Datum: 2014-11-13
Tid: 08.15-09.30

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Uppföljningsrapport – Täckningsgrader HT 2014    

Förbundsdirektion 2014-09-24

Plats: Västernorrland, Hotell Hallstaberget
Datum: 2014-09-23 - 2014-09-24

Justerat protokoll Justerat protokoll och bilagor (pdf med navigeringsflikar) Presentationer från mötet: Information om nya patientlagen i förhållande till patientströmmar i…
Läs mer »