Sammanträden

Förbundsdirektion 2015-11-30–2015-12-01

Plats: Västernorrland
Datum: 2015-11-30 - 2015-12-01

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Presentationer: Gunilla Gunnarsson, SKL – ”Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens…
Läs mer »

Arbetsutskott 2015-11-17

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-11-17
Tid: 08.15

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)    

Arbetsutskott 2015-09-14

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-09-14

Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)  

Förbundsdirektion 2015-08-27–2015-08-28

Plats: Jämtland-Härjedalen
Datum: 2015-08-27 - 2015-08-28

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar Presentationer: Göran Larsson och Peter Berggren Vård och omsorg i glesbygd – Norrlands inland världsledande…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2015-09-28

Plats: Videomöte
Datum: 2015-09-28

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Arbetsutskott 2015-08-10

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-08-10

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)  

Förbundsdirektion 2015-05-19

Plats: Norrbotten
Datum: 2015-05-19

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Årsstatistik 2014 (med tabellerna i färg) Årsstatistik bilaga tabell-diagram Presentationer: Årsstatistik för riks-…
Läs mer »

Arbetsutskott 2015-05-07

Plats: Telefonmöte
Datum: 2015-05-07
Tid: 08.15

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar)

Förbundsdirektion 2015-03-11

Plats: Västerbotten
Datum: 2015-03-10 - 2015-03-11

Justerat protokoll Justerat protokoll och handlingar (pdf med navigeringsflikar) Presentationer: Hälsa på lika villkor