Sammanträden

Förbundsdirektion 2017-05-23-2017-05-24

Plats: Västernorrland
Datum: 2017-05-23 - 2017-05-24

Presentationer: Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr Cecilia Diamant -Information om donationsverksamheten Peter Möllerswärd…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2016-11-29–2016-11-30

Plats: Jämtland
Datum: 2016-11-29 - 2016-11-30

Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2015: Karolinska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Uppsala Sahlgrenska universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin i Norra regionen 2015: Rapport…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2016-09-21

Plats: Landstingets kansli, Luleå
Datum: 2016-09-21

Presentationer: Olle Lundberg – Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Maria Falck – Beslutsfattarenkäten Urban Janlert – Hälsan i norr och…
Läs mer »