Sammanträden

Förbundsdirektion 2016-11-29–2016-11-30

Plats: Jämtland
Datum: 2016-11-29 - 2016-11-30

Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2015: Karolinska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Uppsala Sahlgrenska universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin i Norra regionen 2015: Rapport…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2016-09-21

Plats: Landstingets kansli, Luleå
Datum: 2016-09-21

Presentationer: Olle Lundberg – Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Maria Falck – Beslutsfattarenkäten Urban Janlert – Hälsan i norr och…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2016-05-31–2016-06-01

Plats: Västerbotten
Datum: 2016-05-31 - 2016-06-01

Presentationer: Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr – Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp mm. Maria Falck…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2016-03-01–2016-03-02

Plats: Arken konferens, Örnsköldsvik
Datum: 2016-03-01 - 2016-03-02

Presentationer: Anna-Lena Sunesson, RCC Norr – Standardiserade vårdförlopp inom cancervården, nationell nivåstrukturering mm. Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen – Information från…
Läs mer »