Sammanträden

Förbundsdirektion 2018-03-22

Plats: Umeå
Datum: 2018-03-22

Presentationer: Information från Regionalt Cancercentrum Norr – Anna-Lena Sunesson Information från gruppen Jämlik-Jämställd vård – Sofia Elwér Nationella riktlinjer Levnadsvanor…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2017-12-07-2017-12-08

Plats: Hotell Bolinder&Munktell, Eskilstuna
Datum: 2017-12-07 - 2017-12-08

Presentationer: Presentation Uppsala-Örebro Samverkansnämnd – Börje Wennberg Presentation Norrlandstingens regionförbund – Mats Brännström Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – Andreas Eriksson  …
Läs mer »

Förbundsdirektion 2017-09-26-2017-09-27

Plats: Umeå
Datum: 2017-09-26 - 2017-09-27

Presentationer: Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr Yvonne Nilsson – Samarbete inom  norra regionen för läkemedelsförsörjning…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2017-05-23-2017-05-24

Plats: Västernorrland
Datum: 2017-05-23 - 2017-05-24

Presentationer: Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr Cecilia Diamant -Information om donationsverksamheten Peter Möllerswärd…
Läs mer »