Sammanträden

Förbundsdirektionen 2020-10-06–07

Plats: Videomöte
Datum: 2020-10-07

Uppkopplingsinformation kommer skickas separat till deltagarna via mail. Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Sammanträdet kommer ske på distans,…
Läs mer »

Förbundsrevisionens protokoll den 16 juni 2020

Plats: Videokonferens
Datum: 2020-06-16
Preliminärt program

Förbundsrevisionens protokoll för sammanträdet den 16 juni 2020. Anslås den 22 juni 2020

Förbundsdirektion 2020-06-02

Plats: Videomöte
Datum: 2020-06-02
Tid: 10:00-17:00

Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Efter samråd med ordförande har det beslutats att planera om inför nästa…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2020-03-10–2020-03-11

Plats: Regionhuset i Umeå
Datum: 2020-03-10 - 2020-03-11

Presentationer: Föredragningar från NRF kansli – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström Högspecialiserad vård, så organiserar vi arbetet i norra…
Läs mer »