Sammanträden

Förbundsdirektionen 2021-03-16–17

Plats: Teams
Datum: 2021-03-16 - 2021-03-17

Uppkopplingsinformation kommer skickas separat till deltagarna via mail. Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Sammanträdet kommer ske på distans,…
Läs mer »