Sammanträden

Förbundsrevisionens protokoll den 16 juni 2020

Plats: Videokonferens
Datum: 2020-06-16
Preliminärt program

Förbundsrevisionens protokoll för sammanträdet den 16 juni 2020. Anslås den 22 juni 2020

Förbundsdirektion 2020-06-02

Plats: Videomöte
Datum: 2020-06-02
Tid: 10:00-17:00

Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Efter samråd med ordförande har det beslutats att planera om inför nästa…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2020-03-10–2020-03-11

Plats: Regionhuset i Umeå
Datum: 2020-03-10 - 2020-03-11

Presentationer: Föredragningar från NRF kansli – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström Högspecialiserad vård, så organiserar vi arbetet i norra…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-12-03–2019-12-04

Plats: Jämtland
Datum: 2019-12-03 - 2019-12-04

Presentationer: Föredragningar från NRF kansli – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström  Forskning i Norra sjukvårdsregionen – Jonas Appelberg Donationsverksamheten…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-10-01–2019-10-02

Plats: Regionhuset i Umeå, Styrelserummet
Datum: 2019-10-01 - 2019-10-02

Presentationer: Förslag till samordning av vissa patientavgifter, sjukresor – Henric Fuchs Neonatala transporter – Luftburna IVA transporter av små barn…
Läs mer »