Sammanträden

Arbetsutskott 2013-09-05

Plats: Telefonmöte
Datum: 2013-09-05
Tid: 08.15

Justerat protokoll och bilagor(pdf med navigeringsflikar) §50 Flygutredning 2015-2019 Trafikverket (109 sidor) Flygutredning 2015-2019 remiss Kriterier för tillgänglighet Trafikverket    …
Läs mer »

Förbundsdirektion 2013-05-24

Plats: Västernorrland, Stadshuset Sundsvall
Datum: 2013-05-23 - 2013-05-24

Justerat protokoll och handlingar Här finns presentationer från mötet: Mer empati och hi-tec i vården – Anders Ekholm Vård på…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2013-02-28

Plats: Jämtland
Datum: 2013-02-28

Här finns presentationer från sammanträdet Beatrice Melin, chef RCC – Samverkan regiongemensamma planer Lena Kroik, samordningssjuksköterska akutsjukvård i extrem glesbygd…
Läs mer »