Förbundsdirektionen 2021-06-08–09

Plats:
Datum: 2021-06-08 - 2021-06-09

Protokoll:


Uppkopplingsinformation kommer skickas separat till deltagarna via mail.

Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg.

Sammanträdet kommer ske på distans, anledningen är det osäkra läget kring covid-19.

Förhoppningen är förstås att uppkoppling och distansdeltagande fungerar väl. Det finns också beredskap som vid förra mötet att kunna bereda frågor som inte kan anstå per capsulam (via e-mail) i fall tekniken inte fungerar optimalt.

Observera att fika och lunch ordnar deltagaren själv (därför behöver ni inte meddela in er specialkost).

 

Presentationer:

Föredragningar på dagens sammanträde:

Presentationer