Förbundsdirektionen 2020-12-01–02

Plats: Videomöte
Datum: 2020-12-01 - 2020-12-02
Preliminärt program hittar du här

Protokoll:

- + Visa bifogade bilagor (28)

Uppkopplingsinformation kommer läggas upp här och för ledamöterna i er outlookbokning.

Klicka här för att delta i mötet.

Sammanträdet kommer ske på distans, anledningen är det osäkra läget kring covid-19.

Förhoppningen är förstås att uppkoppling och distansdeltagande fungerar väl. Det finns också beredskap som vid förra mötet att kunna bereda frågor som inte kan anstå per capsulam (via e-mail) i fall tekniken inte fungerar optimalt.

 

Presentationer:

 

 

 

Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2019:

Akademiska sjukhuset
Patientsäkerhetsberättelse

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Patientsäkerhetsberättelse

Karolinska universitetssjukhuset
Patientsäkerhetsberättelse
Kvalitetsbokslut