Förbundsdirektion 2020-06-02

Plats: Videomöte
Datum: 2020-06-02 -
Tid: 10:00-17:00

Protokoll:


Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg.

Efter samråd med ordförande har det beslutats att planera om inför nästa förbundsdirektion med Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF.  Anledningen är det osäkra läget kring covid-19.

Direktionen kommer därför att ställa in det fysiska mötet i Luleå 2-3 juni och istället göra en prioritering av dagordningen, välja ut de viktigaste ärendena och ha ett endags möte på distans 2 juni. Avsätt hela dagen den 2 juni för detta (kl 10-17).

Det innebär att direktionen kommer att ha begränsat antal föredragningar av ärenden. I övrigt skickar vi som vanligt ut handlingar i förväg och ger möjlighet att ställa ev frågor via mail innan beslutsmötet.

Förhoppningen är förstås att uppkoppling och distansdeltagande fungerar väl. Det finns också beredskap för att kunna bereda frågor som inte kan anstå per capsulam (via e-mail) i fall tekniken inte fungerar optimalt.

Kom ihåg att anmäla ert deltagande i god tid och om ni har förhinder meddela det till er ersättare som då anmäler sig.

Observera att fika och lunch ordnar deltagaren själv (därför behöver ni inte skriva in er specialkost).

Uppkopplingsinformation finns ovan i bifogat Word-dokument.