Förbundsdirektion 2019-05-21–2019-05-22

Plats: Västernorrland
Datum: 2019-05-21 - 2019-05-22

Protokoll:

- + Visa bifogade bilagor (25)

Presentationer:

Skandionklinikens organisation och uppdrag - Peter Olofsson
Baspresentation Skandion

Förbundsdirektörens rapport - Nina Fållbäck Svensson
Forbundsdirektorens rapport maj -19

Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader – Annika Renström

Arsuppfoljning 2018_FD_20190522

Region Norrbottens regionala handlingsplan för cancervården (kortversion) - Per Berglund

Onkologi i Norrbotten FD 20190522

Region Västerbottens regionala handlingsplan för cancervården (kortversion) – Jonas Claesson
Lokal handlingsplan Vasterbotten i kort version till NRF 2019-2021

Region Jämtland Härjedalens handlingsplan för cancervården (kortversion) – Ingela Jönsson
NRF maj 2019 RJH lokal cancerplan

Region Västernorrlands handlingsplan för cancervården (kortversion) – Lena Carlsson
RVN Lokala cancerplanen 2019-21 NRF 190521