Förbundsdirektion 2019-03-27–2019-03-28

Plats: Regionens Hus, Luleå
Datum: 2019-03-27 - 2019-03-28

Protokoll:


Presentationer:

Läkemedelsrådets rapport – Bo Sunqvist och Yvonne Nilsson
NRL 190327_1

Introduktion till Norra sjukvårdsregionförbundet – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström
Presentation NRF 27 mars_allt

Hälsa på lika villkor – Annika Nordstrand och Åsa Rosendahl
HLV 2018_Norrland 190328_med extrabilder
Information om kunskapsstyrning – Nina Fållbäck Svensson
Bilder for FD kunskapsstyrning 190327 (002)
Regionalt cancercentrum Norr – Anna-Lena Sunesson
FD RCC Norr Uppfoljning reg utvplan mm 190328_1